Nákupní řád
 
PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Přihlášení provedete vyplněním uživatelského jména a hesla do formuláře v levé části stránky (tzv. přihlašovací dialog) a následným stiskem tlačítka „Přihlásit“. Pokud neznáte heslo, nebo jste jej zapomněli, klikněte na odkaz „Neznáte heslo“, do zobrazené kolonky vyplňte uživatelské jméno a klikněte na tlačítko „OK“ - bude vám vygenerováno nové heslo, které si následně můžete změnit.
Pokud nejste registrovaní, klikněte pod přihlašovacím dialogem na odkaz „Registrovat“ – vyplníte zobrazený formulář (přihlašovací a osobní údaje) a kliknete na tlačítko „OK“, tím proběhne registrace a systém vás rovnou přihlásí.
Své osobní údaje následně můžete změnit. Po přihlášení je k dispozici odkaz „Upravit profil“ v levé části stránky.
 
Přihlášený uživatel také může následně nahlížet na všechny své objednávky – k tomu slouží odkaz „Objednávky“ umístěný v levé části stránky. Zde je zobrazen seznam všech objednávek, které daný uživatel provedl, a jejich stav (jestli byla objednávka vykryta apod.). Lze také nahlížet na detail jednotlivých objednávek – údaj „datum zaevidování“ slouží jako odkaz do detailu objednávky.  Pokud uživatel dělá často stejné objednávky, z tohoto detailu lze pomocí tlačítka „kopírovat do košíku“ všechny položky objednávky zkopírovat do košíku, nemusí tak všechny položky znovu jednotlivě přidávat.
 
Odhlášení se provede kliknutím na odkaz „Odhlášení uživatele“ opět v levé části stránky.
 
 
PRVNÍ NÁKUP
Nakupování je velmi snadné a pohodlné.
V levé části obrazovky je umístěn strom kategorií zboží. Kliknutím na položku stromu se dostanete do seznamu zboží, kde bude zobrazeno zboží z vybrané kategorii. Tím se aktivuje i navigační lišta, umístěná nad seznamem zboží, ve které se zobrazí názvy jednotlivých úrovní a vy tak máte možnost se rychle pohybovat po celé hierarchii.
 
Zobrazený seznam zboží si můžete sami upravit, abyste rychleji nalezli požadovaný produkt. V horní části seznamu je zobrazen panel se třemi nástroji na úpravu zobrazení :
  • Zobrazení – můžete si navolit, jakou formou se budou zobrazovat jednotlivé položky. Základní možnosti jsou: Obrázky i texty (položky jsou zobrazeny pod sebou, je uveden základní popis, obrázek a nástroje k objednání), Obrázky i texty (matice) (seznam je zobrazen formou tabulky, kdy položky jsou umístěny do několika sloupců, je zobrazen základní popis – stručnější než v předešlé možnosti, obrázek a nástroje pro objednání), Texty (položky jsou zobrazeny pod sebou, pouze v textové formě, bez obrázku, jen kód produktu, název, cena a nástroje pro objednání).
  • Možnost třídění – zde si můžete upravit třídění celého seznamu, např. podle názvu zboží, kódu zboží nebo obchodního stavu. Třídění lze také nastavit buď sestupně nebo vzestupně.
  • Možnost nastavení zobrazení počtu položek na stránku. Z přednastavených číslic si lze vybrat počet položek, kolik se jich na jedné straně bude zobrazovat.
  • Nad i pod seznamem zboží je pak zobrazen panel se stránkováním, kde jsou odkazy na další stránky. Stránkování se dynamicky upravuje podle nastavení počtu zobrazovaných položek.
 
V zobrazeném seznamu zboží jsou uvedeny základní informace o jednotlivých položkách a nástroje pro objednání položky (pole pro zadání počtu položek a odkaz pro vložení položky do košíku – symbol nákupního košíku). Bližší parametry, popisy a obrázky zobrazíte po kliknutí na název zboží.
 
Nákup je možno provádět v režimu nepřihlášeného (anonymního), nebo přihlášeného uživatele.
Přihlašovací údaje je možno získat u provozovatele e-shopu.
 
Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, zadejte počet položek kolonky označené „Množství“, kolik jich požadujete, zvolte variantu zboží ve výběrovém poli, pokud položka má více variant, a poté klikněte na tlačítko „Do košíku“ (symbol nákupního košíku). Zboží se přesune do tzv.“košíku“, kde se ukládá zboží v průběhu nakupování. Takto postupujete u každého druhu zboží, které chcete koupit.
 
Poznámka: V případě přihlášeného uživatele si systém pamatuje obsah košíku z minulých návštěv, takže můžete tvořit Vaši objednávku i několik dnů.
 
Kliknutím na odkaz „Košík“ v levé části stránky přejdete na seznam Vámi vybraného zboží. Zde máte možnost měnit množství jednotlivých položek, odstraňovat zboží, případně přidávat další položky na základě znalosti jejich kódu. Máte také možnost dokončit objednávku a odeslat ji ke zpracování.
 
Před prvním nákupem se prosím seznamte s obchodními a záručními podmínkami, nákupním a reklamačním řádem. Podáním objednávky potvrzujete souhlas se všemi těmito podmínkami.
 
 
NÁKUPNÍ KOŠÍK
Rychlé přidání zboží do košíku: V kolonce kód zboží je možné zadat přímo kód zboží a v kolonce množství konkrétní počet kusů daného zboží. Tlačítkem „Přidat“ se pak toto zboží reprezentované konkrétním zapsaným kódem vloží v uvedeném počtu kusů do košíku. Pokud je v poli kód zboží zadána pouze část kódu odpovídající více položkám zboží (kód začíná těmito znaky), pak po kliku na tlačítko přidat je uživatel přepnut na speciální stránku, kde uvidí přefiltrované zboží odpovídající podmínce zadání. Na této stránce pak může uživatel vybrat z nabízených položek konkrétní zboží, který hledá a zapsat požadovaný počet kusů. Následným klikem na tlačítko „Přidat“ se vybrané zboží v daném množství vloží do košíku.
 
Přepočítat: tato volba se použije v případě, že uživatel na tomto místě změní počet kusů zboží v košíku. Nejdříve se opraví počet kusů v jednotlivých kolonkách u zboží a po následném kliku na tlačítko „Přepočítat“ se nové hodnoty potvrdí a přepočítají se i jednotlivé ceny za zboží.
 
Poznámka k položce: Pokud potřebujete blíže specifikovat parametry položky objednávky, využijte tohoto pole. (Př.: dodat pouze celé množství, lze nahradit jiným produktem, atd..).
 
Po ukončení výběru všech požadovaných položek kliknete na tlačítko „Objednat“, zobrazí se stránka, kde si vyberete způsob dopravy a způsob platby – jen kliknete na požadovaný způsob v příslušném poli.
Následně kliknete na tlačítko „Dodací údaje“, na zobrazeném formuláři je nutné vyplnit dodací údaje – údaje o objednateli, příp. adresu, na kterou bude zboží zasláno, dále také může vyplnit poznámku, kde je možno uvést další zpřesňující informace. Přihlášený uživatel nemusí vyplňovat osobní údaje, ty se převezmou z údajů, které uživatel uvedl při registraci. Přihlášený uživatel může pouze vyplnit dodací adresu, pokud je odlišná od té registrační a poznámku.
Dalším krokem je stisk tlačítka „Dokončit“, zobrazí se sumární pohled na celou objednávku, kde jsou shrnuté všechny údaje o objednávce.
Posledním krokem objednávky je pak stisk tlačítka „Odeslat“, kterým se celá objednávka odešle ke zpracování.
 
 
ZRYCHLENÝ KOŠÍK
Nápověda k funkci „Zrychlený košík“ (odkaz je umístěn v levé části obrazovky) slouží pro rychlé zadání zboží do košíku formou kódu, případně kódu a množství – slouží ke zrychlení objednávání zboží pro uživatele, kteří objednávají častěji a již znají kódy konkrétních položek zboží.
 
Např.: Je nutné objednat toto zboží: „Kompatibilní kazeta s BROTHER DR2000 (OPC DRUM)“ kód (XTBR006) v počtu 10 kusů a „Kompatibilní kazeta s MINOLTA 2200 / EPSON C1000 CY“ kód (XTMC002) 20 kusů, jak využít funkcionalitu zrychleného košíku?
 
Řešení: Do boxu pod nadpisem „Zrychlený košík“ je třeba zapsat vždy samostatně pro každý řádek příslušný kód požadovaného zboží a objednávané množství. Za kódem zboží musí být středník, a za ní následuje číslo množství. Zápis pak bude vypadat takto:
 
XTBR006; 10
XTMC002; 20
 
Po zapsání kódů zboží a jejich počtů lze následně jejich existenci ověřit tlačítkem „Kontrola“. Poté bude vypsáno hlášení o existenci nebo neexistenci daných položek zboží. Nebo je možné stiskem tlačítka „Potvrdit“ přímo vložit vybrané položky i s množstvím do košíku. Pokud již zboží v košíku existuje, přepíše se požadovaným množstvím.
 
Poznámka: V poli zrychleného košíku lze také zapisovat pouze kódy zboží bez konkrétního množství, které lze následně doplnit až v košíku. Potom by takový zápis vypadal takto:
 
XTBR006
XTMC002
 
Následným stiskem tlačítka „Potvrdit“ by došlo k vložení těchto položek do košíku v množství jedna u každé položky.
 
 
VYHLEDÁVÁNÍ A ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Běžné vyhledávání je zajištěno pomocí vyhledávacího dialogu – umístěn v levé časti stránky pod přihlašovacím dialogem. Do pole stačí zadat hledaný výraz a stisknout klávesu „enter“ nebo kliknout na tlačítko „vyhledat“. Následně se zobrazí seznam zboží, jehož položky vyhovují hledanému výrazu (výraz může být obsažen v názvu, popisu, kódu atd.)
 
Rozšířené vyhledávání umožňuje více specifikovat požadavek. Je třeba kliknout na odkaz „Rozšířené vyhledávání“ pod běžným vyhledávacím dialogem.  Následně se zobrazí formulář pro zadání podrobnějších kritérií pro vyhledávání.
 
Do textového pole se zadá hledaný výraz a pomocí zatrhávacích polí lze zvolit, ve kterých atributech může být výraz zahrnut (tzn. ve kterých atributech má systém hledat). Následně dotaz odešlete opět klávesou „enter“ nebo stiskem tlačítka „Hledat“.
 
Vyhledávaný text je během zpracování rozdělen na výrazy a operátory. Výrazy se pak dělí na jednoduché a složené (fráze). Jednoduchým výrazem se myslí slovo, jako např..: CANON. Složeným výrazem se pak rozumí více slov uzavřených v uvozovkách např..: „CANON E30“. Výrazy mohou obsahovat zástupné znaky a to: ? (otazník) a * (hvězdičku). Symbol ? znamená jeden zástupný znak a symbol * znamená libovolný počet zástupných znaků.
 
Příklad: Je třeba najít všechny názvy zboží, které začínají na (CAN). Tedy zboží, které se budou volat například: Canon E30, Canon FX1, Canon EP-27 atd..
 
Řešení: zápis pak bude vypadat takto: can *
 
Příklad 2.: Je třeba najít konkrétní zboží, například Canon E30. Řešení: zápis bude vypadat takto: "canon E30" (zápis musí obsahovat uvozovky, jinak se jedná o složený výraz. Jedná se o nalezení přesného výrazu, tzn. bude nalezeno zboží, které se jmenuje přesně Canon E30! Zboží "Canon E30 - XR"nalezen nebude.
 
Dále ve složených výrazech lze využívat logické operátory:
 
zápis: canon and E30 - nalezené budou slovní spojení výrazů canon a zároveň E30
zápis: canon or brother - nalezeny budou všechny výskyty výrazů Canon a Brother v jakékoli posloupnosti jiných výrazů.
zápis: "canon not HP" - nalezeno budou položky obsahující výraz canon, výraz hp být obsažený nesmí. Tzn.: Bude nalezených příkladně zboží: CANON M ale zboží HP 92274A/CANON HP-P nalezeno nebude, protože je v názvu uveden výraz: HP.
 Nákupný košík
žiadne položky


 Prihlásenie užívateľa
 Najpredávanejšie
Obrázok D - výpredaj
Obrázok D - výpredaj
Cena bez DPH: 0,45 €
Obrázok D Detail tovaru
Obrázok A - výpredaj
Obrázok A - výpredaj
Cena bez DPH: 0,45 €
Obrázok A Detail tovaru
Obrázok A - sezóna 2017
Obrázok A - sezóna 2017
Cena bez DPH: 0,50 €
Obrázok D - sezóna 2017
Obrázok D - sezóna 2017
Cena bez DPH: 0,50 €
Obrázok C - výpredaj
Obrázok C - výpredaj
Cena bez DPH: 0,45 €
Obrázok C Detail tovaru